Inga bilder är retuscherade eller hårt manipulerade på något sätt. Detta för att jag tycker det är roligt att kunna erbjuda foton som visar hur det verkligen såg ut, utan försköningar. Det är också en större utmaning att jobba på detta vis.
Bilderna är på sin höjd beskurna, och levels och färgbalans har justerats där det ansetts lämpligt. Några bilder har även brusreducerats en aning i efterhand, något som ofta sköts av kameran själv.
I extrema fall har även kromatisk abberation, en ful optisk färgeffekt som kan uppstå runt starka konturer/kontraster, försiktigt minimerats.